(C), 2013-2019 visos teisės saugomos. Kontaktinis telefonas: +370 616 77836, e-paštas: krikstoidejos@gmail.com / (C), copyright 2013-2019. Contact phone: +370 616 77836, e-mail: krikstoidejos@gmail.com

Tradicinės katalikų bažnyčios krikšto apeigos

0 Komentarai
2018-01-15 13:44:05
 

Tradicinės katalikų bažnyčios krikšto apeigos


Krikštas yra katalikiško gyvenimo pamatas. Jį teikiant vadovaujamasi tam tikromis apeigomis, vienos jų yra Kristaus nurodytos, kitas įvedė bažnyčia. Apeigų tikslas – nuplauti gimtąją nuodėmę, sužadinti pamaldumą, ivesti krikštijamąjį į katalikišką bendruomenę. Krikšto apeigos suaugusiems ir vaikams – skiriasi. Tačiau šiais laikais retas suaugusysis krikštijasi. Tėvai katalikai, tiki savo pareiga pakrikštyt savo palikuonį kuo ankščiau, dažniausiai per pirmąjį gyvenimo pusmetį.

Apeigos prieš krikštą. Vaikas dar nėra Bažnyčios narys, todėl jam dar netinka eiti I Dievo namus. Tad krikštatėviai atnešę vaiką, stoja Bažnyčios prieangy. Šitaip yra akcentuojama, jog nekrikštytas, negali eit I dangų. Prieangy vaiką su krikštatėviais pasitinka kunigas, klausia jo vardo. Krikštatėviai pasako vardą duotą tėvų. Toliau kunigas jau vardu klausia: – “A., ko nori iš Dievo Bažnyčios? – Tikėjimo. – Jei nori laimėti amžinąjį gyvenimą, laikykis įsakymų: Mylėk Viešpatį savo Dievą visa savo širdimi, visa savo siela, visu savo protu, ir savo artimą kaip pats save.” Tuo norima pasakyti, jog reikalingi geri darbai, neužtenka vien tikėjimo.

Poto kunigas vaikui tris kartus pūsteli į burną, liepdamas pasišalinti piktai dvasiai ir užleisti vietą Šventajai Dvasiai. Taip ženklinamas naujos gyvybės įkvėpimas.

Vaiko kakta ir krūtinė žymima kryželiais, kad vaikas nesigėdytų tikėjimo ir mokėtų širdim mylėti.

Kunigas deda ranką ant vaiko galvos, malda prašo, kad vaikas Dievui tarnautų. Taip vaikas yra paimamas bažnyčios žinion. Nuo šiol krikštyjamasis turės vengti nuodėmių, o mėgti Dievo išmintį. Kunigas deda vaikui į lūpas pašventintos druskos – išminties druskos.

Kunigas skaito egzorcizmus, Kristaus vardu reiklauja, apleisti piktajai dvasiai vaiką ir niekada nedrįsti niekinti to kryžiaus, kuris žymimas Dievo tarnui ant kaktos.

Po to vaikui duoda stulą ir neša arba veda jį į bažnyčia, Dievo globon. Krikštatėviai tuo metu kalba vaiko vardu maldas.

Apeigos Krikštijant. Kunigas prieš krikštą reikalauja vaiko atsižadėti velnio, pasaulio melo, puikybės ir kitų netikrų tuštybių. “ – Ar atsižadi velnio? – Atsižadu. – Ir visų jo darbų? – Atsižadu. –  Ir visos jo puikybės? – Atsižadu.” Šis iškilmingas atsižadėjimas, tai krikšto sutartis tarp Kristaus ir krikštijamojo, gyventi dorai su tikėjimu širdyje.

Žmogui teks ne vieną kartą grumtis su nuodėmingumu, o kad lengviau būtų pernešti šias kovas, kunigas tepa Šv. katechumenų aliejumi vaikučio krūtinę ir petelius.

Dabar kunigas dar kartą klausia ar tiki Dievą tėvą, Sūnų, Dangaus karalystę, Kristaus bažnyčią ir t.t…? Krikštatėviai vaiko vardu patvirtina tikėjimą. Dabar krikšto sutartis pilna, kunigas pila Šv. vandenį vaikui ant galvelės sakydamas: “A., aš tave krikštiju vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šv. Dvasios.”

Apeigos po krikšto. Vaikas tapo Dievo vaiku, savo gyvenimo karalius, kunigas ir pranašas. Todėl dabar kunigas tepa vaikui viršugalvį Šv. krizma, kaip kad senovėje tepdavo karaliams, kunigams ir pranašams. Kunigas teikia vaikui baltą drabužėlį – atgautos nekaltybės simbolį, liepia nesutepti jo ir nusinešti į Kristaus teistą.

Per krikštą vaikas gavo Dievo dorybių – meilė, viltį ir tikėjimą. Dėl to kunigas duoda vaikui degančią žvakę – kuri dega karščiau už meilę, šviečia kaip tikėjimas, liepsnoja kaip viltis. Vaiko pareiga išlaikyti šias dorybes.

Atsisveikindamas kunigas taria: “A., eik ramybėje ir Viešpats teesie su tavimi. – Krikštatėviai už vaikutį atsako – Amen.”


 
0 Komentarai

Siųsti komentarą

  

Siųsti

 

Susisiekite su mumis

Turite klausimų ? Skambinkite nurodytu telefonu:

Telefonas:+370 616 77836

Atsiųskite žinutę

Naujienlaiškis

Atsiliepimai

PERFECT
We needed this for my 8month old’s baptism. Alina was WONDERFUL. From custom sizing and quick shipping to get this to us in about a week. I can’t say enough about the wonderful communication and service. The outfit was PERFECT
Carmen A.
17 March 2019
Just a quick note to thank you on your beautifully made clothes for my baby boy :) They are spot-on from what I thought they would be from your website. Colors, fabric & design are true to the pics shown on your store. Very impressed with the craftmanship [rustic & chic] for all the 5 items which I have purchased. Seller was very friendly & helpful. Will repurchase again for sure :)
Shannen W.
29 January
I received the outfit yesterday I was so in awe of the quality that when I put my son in it I got teary eyed. It is beautiful to say the least. My only concern is that he'll grow out of it too soon! I live it sooo much. Certainly have a loyal customer here. Thanks again.
Shanta
28 October
I wanted to thank you my son looked so adorable in his outfit you made him. It was perfect! Thanks again! you do some wonderful work
Anna P.
28 October
Labai ačiū!
Noriu nuoširdžiai padėkoti už nepakartojamus rūbelius! Taip pat už pagalbą ir supratimą, rekomenduosiu visiems ir kiekvienam!
Agnė
20 September
Noriu dar karta Jums nuoširdžiai padėkoti!!! Už tokį tiktai išskirtinį aptarnavimą! Esu sužavėta, labai dėkinga ir esu tikra, jog sugrįšiu pas Jus
Indre
21 August

Naujausi straipsniai

 • Lininiai krikšto rūbeliai 2018-01-18 18:57:15 Lininiai krikšto rūbeliai Linas vadinamas šventu audiniu. Manoma, kad žodis “linas” kilo iš lotyniško...
 • Ruošiamės krikštynoms 2018-01-17 13:58:50 Ruošiamės krikštynoms Norint, kad krikšto apeigos taptu tikra švente, tam prireiks ne tik pinigėliu,...
 • Krikšto simboliai 2018-01-16 13:54:17 Krikšto simboliai Kryžiaus ženklas – reiškia Švč. Trejybės ir Kristaus išpažinimą. Šiuo ženklu...
 • Tradicinės katalikų bažnyčios krikšto apeigos 2018-01-15 13:44:05 Tradicinės katalikų bažnyčios krikšto apeigos Krikštas yra katalikiško gyvenimo pamatas. Jį...
 • Krikšto vardai 2018-01-14 09:46:54 Krikšto vardai Krikšto vardas, tai šventojo vardas suteikiamas krikštijant. Tikima, kad suteikus...
 • Krikštynų bei palankynų dovanos 2018-01-13 09:46:21 Krikštynų bei palankynų dovanos Gimęs mažylis pradžiugina ne tik savo tėvelius, be abejonės jis tikrą...
 • Krikštynų žaidimai 2018-01-12 09:05:30 Krikštynų žaidimai Dešimt vaiko įsakymų tėveliams 1. Mano kojytės dar mažos – eikit lėčiau,...
 • Krikštynų istorija Lietuvoje 2018-01-11 20:41:53 Krikštynų istorija Lietuvoje XIX a. antroje pusėje ir XX a. pirmi dešimtmečiais, kol dar buvo guvesnė...
 • Krikštynų sveikinimai 2018-01-10 14:54:30 Krikštynų sveikinimai Iš mažučio- į didutį. Iš silpnučio – į galingą. Iš gležnučio...
 • Krikštynų fotografijos 2018-01-09 14:54:15 Krikštynų fotografijos Kaip gera žvelgti į fotografiją, ir pajausti nugara perbėgantį šiurpuliuką, nes...
 • Šilko žavesio paslaptis krikšto rūbeliuose 2018-01-08 14:54:03 // Šilko žavesio paslaptis krikšto rūbeliuose Lengvas žavus kritimas, prabangus žėrėjimas,...
 • Mergytės laikraštukas 2018-01-07 14:53:13 Krikštynų laikraštukas Krikštynų šventė reikalauja nemažai laiko ją organizuojant, deja kartais tiesiog...
 • Berniuko laikraštukas 2018-01-06 14:53:03 // Berniuko laikraštukas Krikštynos – vienintelį kartą gyvenime vykstanti šventė, tad neabejotinai ji...
 • Krikštatėvių vaidmuo 2018-01-05 14:53:49 Krikštatėvių vaidmuo Senaisiais  laikais krikšto tėvais, tiksliau tada jie būdavo vadinami, globėjai, kūmai...
 • Kaip išsirinkti krikšto tėvus 2018-01-04 14:53:37 Kaip išsirinkti krikšto tėvus Kiekvieni tėvai, ruošdamiesi vaikelio krikštynoms, tiki, jog krikšto tėveliam...
Žiūrėti visus