(C), 2013-2019 visos teisės saugomos. Kontaktinis telefonas: +370 616 77836, e-paštas: krikstoidejos@gmail.com / (C), copyright 2013-2019. Contact phone: +370 616 77836, e-mail: krikstoidejos@gmail.com

Krikštynų sveikinimai

0 Komentarai
2018-01-10 14:54:30
 

Krikštynų sveikinimai

Iš mažučio- į didutį.

Iš silpnučio – į galingą.

Iš gležnučio – į stipruolį.

Auk, vaikeli, būk linksmuolis, būki sveikas ir labai laimingas!

 

***

 

Žiūrime mes į mažiulį ir svarstome kuo jis bus: artistu, kariu, mokslininku, o gal kokiu laureatu… Tačiau nepriklausomai kokios žvaigždės jam be šviestų svarbiausiai svarbiausia, kad viena iš jų būtų tikro Žmogus žvaigždė. Nors tai ne profesijos žvaigždė, bet be jos bet kas tampa niekuo. Linkime, kad tokia žvaigždė vaikeliui visuomet rodytų kelią…

 

***

 

Trapi,lyg krištolo lašelis,
Lengva, lyg pukas erdveje,
Mažutis spurdantis spurgelis
Karštam likimo lopšyje
Supuoja begaline vilti,
Kad žeme ši – dosni, gera,
Kad ne sušalti, o sušilti
Ji Dievo buvo sutverta.
Mažutis spurdantis spurgelis
Lopšy visus namus talpins,
Kur visos keturios kerteles
Į vieną kupstą susipins.
O laikas begs.
Tik naktys ilgos
Užtruks lopšines kelyje,
Dienas sukibusias ant smilgos
Liuliuos birželis savyje.
Sapnus globos mažutes elfes,
Sesutes pasakele seks,
O meilej puoseletos terpes
Pasaulyje visoms užteks.
Trapi, lengva, švelni, mažute – Brangiausia Dievo dovana
Atėjusi i laiko būti,
Kaip vasara tokia lengva.

 

***

 

Linkiu, kad geri ir gražūs būtų žmonės,
kuriuos tu sutiksi,
Kad visuomet būtų namai,
kuriuose Tavęs laukia,
Kad visuomet būtų rankos,
kurios nori tave apkabinti,
Kad būtų daug dienų,
dėl kurių norėtųsi gyventi!

 

***

 

Iš meilės ir vilties
Iš jausmo ir minties,

 

Po mėlynu dangum
Gimei, gimei žmogum.

 

Tau šypsosi tėvai
Mojuoja tau klevai
O kiek aplink žiedų
O Kiek gražių vardų.

 

Greičiau, greičiau eime
ta žydinčia žeme,
Į vardą atsiliepki,
Paukščiu į šauksmą bėk
Į šviesą atsisuk ir tik laimingas(a) būk.
 
***

Kiekvienam gimusiam žmogeliukui Dievas užrašo:
Ant delno – laimę,
Ant lūpų palieka Meilę,
Širdy – Tikėjimą, Akyse – Viltį.
Lai Tave visada globoja mažas angeliukas…

***

Dievulis atnešė lyg angeliuką,
Nukėlė nuo pūkinių debesų,
Mažutį, spurdantį ir krykščiantį žmogiuką,
Didžiuliam džiaugsmui artimų žmonių.
Tegul mėnulis saugo saldų miegą,
O saulė lydi pirmus žingsnelius,
Te žemiškais takais
Smagus likimas bėga,
Aplenkdamas slenksčius.
 
***

KOL DAR NEBUVAU MAMA…

Kol dar nebuvau mama,
Darydavau ir valgydavau karštą maistą.
Mano rūbai nebuvo dėmėti.
Telefonu kalbėdavau ramiai.
Kol dar nebuvau mama,
Miegodavau tiek, kiek norėdavau.
Ir niekada nesijaudindavau dėl to, kad vėlai ėjau gulti.
Šukuodavausi ir valydavausi dantis kasdien.
Kol dar nebuvau mama,
Tvarkydavau namus kasdien.
Ir niekada nesuklupdavau ant žaislų ir nepamiršdavau lopšinės žodžių.
Kol dar nebuvau mama,
Net nesusimąstydavau, ar kambarinės gėlės nenuodingos.
Ir niekada negalvodavau apie skiepus.
Kol dar nebuvau mama,
Niekas nebuvo manęs
Apkakojęs,
Apvėmęs,
Apkramtęs,
Apsisiojęs,
Apžnaibęs savo mažais pirščiukais.
Kol dar nebuvau mama,
Pilnai atsakiau už savo protą,
Savo mintis,
Ir savo kūną.
Miegodavau visą naktį.
Kol dar nebuvau mama,
Nebuvau laikiusi klykiančio vaiko vien tam,
Kad gydytojai galėtų apžiūrėti
Ar paskiepyti.
Niekada neverkiau matydama ašaras.
Niekada nesikraustydavau iš proto iš laimės
Vien dėl paprasčiausios šypsenos.
Niekada nesėdėdavau naktį
Žiūrėdama į miegantį vaiką.
Kol dar nebuvau mama,
Niekada nelaikydavau rankose miegančio vaiko,
Nes gaila padėti.
Niekada mano širdis nesubyrėdavo į tūkstančius dalelių,
Kad kažkam negalėjau palengvinti skausmo.
Neikada nemaniau, kad kažkas toks mažas
Gali pakeisti mano gyvenimą taip stipriai.
Aš nežinojau, kad galėjau kažką taip stipriai mylėti.
Ir nežinojau, kad man patiks būti mama.
Kol dar nebuvau mama,
Nežinojau ką reiškia jausti,
Tarsi širdis būtų išlipusi iš kūno.
Ir nežinojau, koks ypatingas jausmas yra
Pamaitinti alkaną kūdikį.
Nežinojau, kad vaiką ir mamą sieja tiek daug.
Ir nežinojau, kad kažkas toks mažas
Galėtų paversti mane tokia svarbia.
Kol dar nebuvau mama,
Aš niekada neatsikeldavau kas 10 minučių
Tiesiog įsitikinti, kad viskas…tvarkoje.
Ir niekada nejutau tos šilumos,
Džiaugsmo,
Meilės,
Stebuklo,
Pasitenkinimo būti mama.
Aš nežinojau, kad galiu jausti tiek daug, kol dar nebuvau mama…

***

Pasakaitė krikštynų proga

Danguje gyveno vaikutis kuris ruošėsi netrukus gimti. Vieną dieną jis paklausė Dievo:
- Girdėjau, kad tu rytoj ketini mane nusiųsti į žemę, bet kaip aš ten gyvensiu būdamas toks mažas ir bejėgis? Man neramu…
- Aš išrinkau angelą, tik tau. Jis lauks tavęs ir tavimi rūpinsis, – atsakė Dievas.
- Bet juk čia, danguje, man nieko netrūksta, tos dainos ir šypsenos… Kaip aš be jų? Man jų reikia, kad būčiau laimingas…
- Tavo angelas tau dainuos ir šypsosis kiekvieną dieną. Tu būsi laimingas, nes jausi jo meilę.
- Bet, – nerimavo mažylis, – kaip aš suprasiu, kai su manim kalbės, juk aš nemoku žmonių kalbos?
-Tai paprasta, tavo angelas kalbės tau pačius gražiausius ir šilčiausius žodžius, kokių tu dar nesi girdėjęs, ir su didžiule kantrybe bei rūpesčiu jis mokys tave kalbėti.
Vaikelis pakėlė į Dievą akis:
- O ką aš darysiu, kai norėsiu pasikalbėti su tavimi?
Dievulis nusišypsojo:
-Tavo angelas suglaus tavo delniukus ir mokys tave maldų.
-O aš girdėjau, kad žemėje yra blogų dalykų, kas mane apsaugos ir gins?
Dievas apkabino vaikutį:
-Tavo angelas tave gins, net jeigu grės pats didžiausias pavojus.
Ir staiga mažutis nusiminė:
-Bet aš visą laiką būsiu nelaimingas, nes daugiau tavęs nebepamatysiu…
Dievas pakėlė vaikutį ir tarė:
-Tavo angeliukas visą laiką kalbėsis su tavimi apie mane ir mokys kelio, kad galėtum pas mane sugrįžti. Netgi jei aš visą laiką būsiu šalia tavęs.
Šiuo metu buvo taip gera ir ramu danguje, bet žemėje jau girdėjosi balsai, ir vaikutis paskubomis švelniai paklausė:
- Dievuli, jeigu jau man reikia tave palikti, prašau pasakyk man, kuo mano angelas vardu.
- Tavo angelo vardas nėra svarbus, tu jį tiesiog vadink mamyte.
 
***

As jau esu… Matau, kaip tyliai mainosi diena už lango..
Kaip supasi dangui geltona saulė ir tiesia į mane rankas mama.
Tik vieną ją aš iš visų pažįstu…
Aš jau esu. Aš dar nemoku juoktis, todėl verkiu iš laimės, iš smagumo..
Nes man patinka būti..
Nepagailėk man šilumos ir meilės…
Ateidamas prašau…
Išsaugok mano tėvelius, kad būtų kam nusišypsoti, prikelti bundančią saulutę…
Aš jau esu. Priimk mane pasauli…
Aš atėjau tavęs pažinti…
 
***

Mažas vaikeli, miegoki ramiai
Krikšto žvakutė Tau švies taip gražiai.
Tau angeliukas sapnelį atsiųs,
Krikšto mamytė lopšinę niūniuos.
Šią didžią dieną rūbeliais baltais
Tu pasipuošęs lyg vyšnių žiedais.
Džiaugsis tėveliai, sveikins seneliai,
Mažas vaikelis jau Dievo sūnelis.

***

Nušviesk bažnyčią savo šypsena,
šiandien išaušo tavo Krikšto diena,
Te nuplaus Tavo kaktą šventas vanduo,
Nusiris nuo širdies nuodėmingas akmuo

***

 
Apie vaikus
Jūsų vaikai nėra jūsų
Jie – savęs išsiilgusio Gyvenimo sūnūs ir dukros.
Jie atėjo per jus, bet ne iš jūsų,
Ir nors jie su jumis, jie jums nepriklauso.
Jūs galite atiduoti jiems savo meilę, bet ne mintis,
Nes jie turi savąsias.
Jūs galite priglausti jų kūnus, bet ne sielas,
Nes jų sielos gyvena rytojaus namuose,
kurių jūs net svajonėse negalit aplankyti.
Jei galite, stenkitės būti į juos panašūs,
bet nesistenkite juos padaryti panašiais į save.
Nes gyvenimas neina atgal ir negaišta vakarykštėj dienoj.
Jūs – lankai, iš kurių lyg gyvos strėlės paleisti jūsų vaikai.

***

Meiliai šypsosi saulutė
Skleidžias mėlyna žibutė,
Čiulba linksmas vyturys,
Džiaugsmas beldžias į duris:
Šiandien krikštytas, vaikeli,
Taves laukia ilgas kelias.
Kai paaugsi, sutvirtėsi
Ir tėveliams tu padėsi…
 
***

Tau šiandien gieda angelai
Ir džiūgaudami laimės meldžia.
Tau šypsosi visi žiedai
Ir švelnų aromatą skleidžia.
Tau groja vėjas už langų,
O debesys padangėj šoka.
Tau šiandien dėmesys visų
Mažasis,………, mūsų.
 
***
Neskubėk, neskubėki užaugti,
Taip trumpai leista būti šioj žemėj vaiku.
Šokinėk po balas,dūki,siauski,
Pink gėlių vainikus,riški plaukus lėlių.
Į vaikystę jau niekad negrįši,
Todėl bėk ir statyki svajonių pilis,
O sutemus visad išklausyki,
Ką kalbės prieš sapnelį tavoji širdis.
 
***

Tavo vaikiškas mažas pasaulis,
Dar apgaubtas stebuklų skraiste.
Ir veidukas švyti, kaip saulė,
Kai miegodamas šypsais sapne.
Tu tyra ir trapi asmenybė,
Dar nei melo, klastos nežinai.
Tavo vaikiškas mažas pasaulis
Tegul būna ilgai dar ilgai toks.
 
***

Mažos tavo pėdutės – man už viską gražesnės
Tavo šypsena, juokas – už dainas man mieliau
Ir pirmieji žingsneliai, pirmas žodis ištartas -
Tai stebuklas! Stebuklas, sūnau…
Tu mažytis stebuklas – už visatą didesnis,
Tu brangesnis už viską – už gyvybę svarbiau,
Aš pasakas visas pasaulio tau paseksiu,
Už dieną tą, kai verkdamas tu paskelbei Pasauliui.
 
***

Linkiu, kad geri ir gražūs būtų žmonės,
kuriuos tu sutiksi,
Kad visuomet būtų namai,
kuriuose Tavęs laukia,
Kad visuomet būtų rankos,
kurios nori tave apkabinti,
Kad būtų daug dienų,
dėl kurių norėtųsi gyventi!
 
<span style="fo
 
0 Komentarai

Siųsti komentarą

  

Siųsti

 

Susisiekite su mumis

Turite klausimų ? Skambinkite nurodytu telefonu:

Telefonas:+370 616 77836

Atsiųskite žinutę

Naujienlaiškis

Atsiliepimai

PERFECT
We needed this for my 8month old’s baptism. Alina was WONDERFUL. From custom sizing and quick shipping to get this to us in about a week. I can’t say enough about the wonderful communication and service. The outfit was PERFECT
Carmen A.
17 March 2019
Just a quick note to thank you on your beautifully made clothes for my baby boy :) They are spot-on from what I thought they would be from your website. Colors, fabric & design are true to the pics shown on your store. Very impressed with the craftmanship [rustic & chic] for all the 5 items which I have purchased. Seller was very friendly & helpful. Will repurchase again for sure :)
Shannen W.
29 January
I received the outfit yesterday I was so in awe of the quality that when I put my son in it I got teary eyed. It is beautiful to say the least. My only concern is that he'll grow out of it too soon! I live it sooo much. Certainly have a loyal customer here. Thanks again.
Shanta
28 October
I wanted to thank you my son looked so adorable in his outfit you made him. It was perfect! Thanks again! you do some wonderful work
Anna P.
28 October
Labai ačiū!
Noriu nuoširdžiai padėkoti už nepakartojamus rūbelius! Taip pat už pagalbą ir supratimą, rekomenduosiu visiems ir kiekvienam!
Agnė
20 September
Noriu dar karta Jums nuoširdžiai padėkoti!!! Už tokį tiktai išskirtinį aptarnavimą! Esu sužavėta, labai dėkinga ir esu tikra, jog sugrįšiu pas Jus
Indre
21 August

Naujausi straipsniai

 • Lininiai krikšto rūbeliai 2018-01-18 18:57:15 Lininiai krikšto rūbeliai Linas vadinamas šventu audiniu. Manoma, kad žodis “linas” kilo iš lotyniško...
 • Ruošiamės krikštynoms 2018-01-17 13:58:50 Ruošiamės krikštynoms Norint, kad krikšto apeigos taptu tikra švente, tam prireiks ne tik pinigėliu,...
 • Krikšto simboliai 2018-01-16 13:54:17 Krikšto simboliai Kryžiaus ženklas – reiškia Švč. Trejybės ir Kristaus išpažinimą. Šiuo ženklu...
 • Tradicinės katalikų bažnyčios krikšto apeigos 2018-01-15 13:44:05 Tradicinės katalikų bažnyčios krikšto apeigos Krikštas yra katalikiško gyvenimo pamatas. Jį...
 • Krikšto vardai 2018-01-14 09:46:54 Krikšto vardai Krikšto vardas, tai šventojo vardas suteikiamas krikštijant. Tikima, kad suteikus...
 • Krikštynų bei palankynų dovanos 2018-01-13 09:46:21 Krikštynų bei palankynų dovanos Gimęs mažylis pradžiugina ne tik savo tėvelius, be abejonės jis tikrą...
 • Krikštynų žaidimai 2018-01-12 09:05:30 Krikštynų žaidimai Dešimt vaiko įsakymų tėveliams 1. Mano kojytės dar mažos – eikit lėčiau,...
 • Krikštynų istorija Lietuvoje 2018-01-11 20:41:53 Krikštynų istorija Lietuvoje XIX a. antroje pusėje ir XX a. pirmi dešimtmečiais, kol dar buvo guvesnė...
 • Krikštynų sveikinimai 2018-01-10 14:54:30 Krikštynų sveikinimai Iš mažučio- į didutį. Iš silpnučio – į galingą. Iš gležnučio...
 • Krikštynų fotografijos 2018-01-09 14:54:15 Krikštynų fotografijos Kaip gera žvelgti į fotografiją, ir pajausti nugara perbėgantį šiurpuliuką, nes...
 • Šilko žavesio paslaptis krikšto rūbeliuose 2018-01-08 14:54:03 // Šilko žavesio paslaptis krikšto rūbeliuose Lengvas žavus kritimas, prabangus žėrėjimas,...
 • Mergytės laikraštukas 2018-01-07 14:53:13 Krikštynų laikraštukas Krikštynų šventė reikalauja nemažai laiko ją organizuojant, deja kartais tiesiog...
 • Berniuko laikraštukas 2018-01-06 14:53:03 // Berniuko laikraštukas Krikštynos – vienintelį kartą gyvenime vykstanti šventė, tad neabejotinai ji...
 • Krikštatėvių vaidmuo 2018-01-05 14:53:49 Krikštatėvių vaidmuo Senaisiais  laikais krikšto tėvais, tiksliau tada jie būdavo vadinami, globėjai, kūmai...
 • Kaip išsirinkti krikšto tėvus 2018-01-04 14:53:37 Kaip išsirinkti krikšto tėvus Kiekvieni tėvai, ruošdamiesi vaikelio krikštynoms, tiki, jog krikšto tėveliam...
Žiūrėti visus